+91 9820376345
Green Aventurine Shivlinga - 20
Green Aventurine Shivlinga - 20

Shivlinga - 20

Weight: 60 gms.

Rs720.00

Dark Green Aventurine Shivlinga - 21
Dark Green Aventurine Shivlinga - 21

Shivlinga - 21

Weight: 79 gms.

Rs950.00

Amethyst Shivlinga - 18
Amethyst Shivlinga - 18

Shivlinga - 18

Weight: 39 gms.

Rs975.00

Rose Quartz Shivlinga - 22
Rose Quartz Shivlinga - 22

Shivlinga - 22

Weight: 94 gms.

Rs1,130.00

Sodalite Shivlinga - 17
Sodalite Shivlinga - 17

Shivlinga - 17

Weight: 72 gms.

Rs1,150.00

Unakite Shivlinga - 16
Unakite Shivlinga - 16

Shivlinga - 16

Weight: 80 gms.

Rs1,280.00

Dark Green Aventurine Shivlinga - 11
Dark Green Aventurine Shivlinga - 11

Shivlinga - 11

Weight: 116gms.

Rs1,390.00

Yellow Quartz Shivlinga - 2
Yellow Quartz Shivlinga - 2

Shivlinga - 2

Weight: 130 gms

Rs1,465.00

Off White Agate Shivlinga - 23
Off White Agate Shivlinga - 23

Shivlinga - 23

Weight: 98 gms.

Rs1,570.00

Green Aventurine Shivlinga - 6
Green Aventurine Shivlinga - 6

Shivlinga - 6

Weight: 135gms.

Rs1,985.00

Labradorite Shivlinga - 15
Labradorite Shivlinga - 15

Shivlinga - 15

Weight: 92 gms.

Rs2,300.00

Rose Quartz Shivlinga - 5
Rose Quartz Shivlinga - 5

Shivlinga - 5

Weigth: 182 gms.

Rs2,645.00

Unakite Shivlinga - 8
Unakite Shivlinga - 8

Shivlinga - 8

Weight: 160 gms.

Rs2,780.00

Gunmetal Shivlinga - 12
Gunmetal Shivlinga - 12

Shivlinga - 12

Weight: 196 gms.

Rs3,135.00

Unakite Shivlinga - 3
Unakite Shivlinga - 3

Shivlinga - 3

Weight: 158 gms

Rs2,780.00

Green Aventurine Shivlinga - 1
Green Aventurine Shivlinga - 1

Shivlinga - 1

Weight: 755 gms

Rs7,900.00

Showing 1 to 16 of 16 (1 Pages)