+91 9820376345
5 mukhi Rudraksha Japa mala - 8/9mm
5 mukhi Rudraksha Japa mala - 8/9mm
7 Mukhi Nepalese Rudraksha - Std Size
7 Mukhi Nepalese Rudraksha - Std Size

MFNR - 7STD

Avg Size: 15-17mm apprx.

Rs450.00

Gaurishanker  Nepalese Rudraksha Bead No. 41
Gaurishanker  Nepalese Rudraksha Bead No. 41

MFNR - GS - AO

Size: 30.00mm approx.           ACTUAL PHOTO

Rs5,960.00

Rudraksha Ganesh - Laxmi Narayan Pendant From Nepal
Rudraksha Ganesh - Laxmi Narayan Pendant From Nepal
1 Mukhi half moon shaped from India - Bead No. 150
1 Mukhi half moon shaped from India - Bead No. 150

MFINR - 1ET

Size: 27.00mm apprx.          ACTUAL PHOTO

Rs1,390.00

Lava Stone + Rudraksha Mala
Lava Stone + Rudraksha Mala

RSM - 1

Rs990.00

Smooth 2 Mukhi Rudraksha Bracelet (Pure silver)
Smooth 2 Mukhi Rudraksha Bracelet (Pure silver)
8 Mukhi Rudraksha from Indonesia - Bead No. 91
8 Mukhi Rudraksha from Indonesia - Bead No. 91

MFiR - 8CM

Size: 16.50mm apprx.           ACTUAL PHOTO

Rs1,190.00

Rudraksha SidhShakti Mala from Indonesia (Mini size beads) - 1
Rudraksha SidhShakti Mala from Indonesia (Mini size beads) - 1
Shree Vidya / Student Pendant From Nepal - Big Size (Pure silver)
Shree Vidya / Student Pendant From Nepal - Big Size (Pure silver)
14 mukhi Indonesian Rudraksha -  Bead No. 108
14 mukhi Indonesian Rudraksha -  Bead No. 108

MFIR - 14DD

Size: 15.25 mm approx.                ACTUAL PHOTO

Rs4,650.00

Rudraksha SidhShakti Bracelet from Indonesia - 1 (Pure Silver)
Rudraksha SidhShakti Bracelet from Indonesia - 1 (Pure Silver)
Showing 1 to 12 of 12 (1 Pages)